S knížkou do života v knihovně Lešná

16.05.2023

V měsících únor a květen tohoto roku proběhlo v knihovně Lešná setkání dětí od 0 do 3 let a jejich rodičů na akci zvané Bookstart - S knížkou do života.

Letošním rokem se i Obec Lešná připojila k projektu, jehož cílem je přiblížit rodičům význam četby pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí a pomoci jim proces čtenářství zahájit. Všichni dobře víme, že nebude-li mít jakákoli činnost, aktivita nebo třeba zásada… podporu a "dobré jméno" v rodině, především pak u rodičů, nelze příliš očekávat, že ji bude umět znát, preferovat, vykonávat jejich dítě. U čtení to platí dvojnásob. Pokud rodiče nepodporují čtenářství, nepropagují je doma, podceňují je, nevěnují se mu, nečtou, je velmi málo pravděpodobné, že se dítě stane čtenářem a naopak. Rodiče jsou na tomto projektu naším nejdůležitějším partnerem a spolupracovníkem, zvlášť, pokud se jedná o nejmenší děti v novorozeneckém a kojeneckém období. Právě čtení/četba učiní děti komunikativnějšími, vzdělanějšími, ale také přemýšlivějšími, citlivějšími a v konečném důsledku také úspěšnějšími ve škole i v životě. Rodiče jsou ti, kteří by měli své děti podpořit, jít jim příkladem a inspirací.

Akce v knihovně se konají 4x ročně a jsou na ně zvány všechny děti od narození až do tří let včetně a jejich rodiče. Při našich setkáních v knihovně se budeme snažit:

  • podporovat rodiče v úsilí o rozvoj čtenářské gramotnosti, která se začíná budovat již před narozením reakcemi na zvukové podněty,
  • připomínat rodičům, že to nejlepší co mohou pro své dítě udělat, je trávit společně čas nad příběhy, písničkami, hrami,
  • upozorňovat na to, že společné čtení upevňuje vztahy v rodině a rozvíjí emoční inteligenci,
  • ukazovat, že čtení je radost,
  • inspirovat k aktivitám nad knihou, říkankou,
  • informovat o zajímavých knihách pro nejmenší,
  • vytvářet prostředí pro vzájemné setkávání a podporu.

Další aktivitou projektu je rozdávání motivačních sad dětem při vítání občánků. Sady pro nejmenší obsahují leporelo pro děti, kalendář s metodikou k rozvoji čtenářských dovedností, seznam zajímavé literatury, časopis pro nejmenší, záložku, šablonu s kontrastním obrázkem, leták Bookstart a to vše je uloženo v látkové tašce.

A ještě se krátce vraťme k našemu setkání v knihovně. To první bylo inspirováno krásnou zimní přírodou. Děti za doprovodu básniček poznávaly zvířátka, která se ukládají k zimnímu spánku. Pak jsme pojmenovávali zimní oblečení, potkali sněhuláka, zjistili, jak padá vločka z nebe a za zimními sporty jsme vyrazili mezi knihovní regály. To vše s básničkou a dobrou náladou. Na druhém setkání jsme se nejdříve pozdravili a protáhli, pak si přečetli knihu Chrise Haughtona – Ztracená sovička a díky ní jsme poznali také veverku, medvěda, zajíce nebo žabičku. Poté jsme si prošli stezku s různými úkoly a na jejím konci jsme našli soví maminku.

Akce se dohromady zúčastnilo 18 dětí. Ty nejmladší dostaly na konci sešit s jednoduchými aktivitami a samolepkami, tříleté děti a děti, které letošního roku dovrší tří let, dostaly sadu Bookstart pro starší děti. Tato sada obsahuje také spoustu zajímavých předmětů podporující čtenářskou gramotnost v čele s krásnou ilustrovanou knihou a hrou pro děti a samozřejmě i tipy na bezva čtení. Tyto odměny budou na každé akci dostávat všechny nově příchozí děti.

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se akce zúčastnili, že s námi strávili plnohodnotný čas v knihovně a těšíme se na další setkání dne 21. září 2023 od 16 hodin opět v Lešné. Dále děkujeme Městské knihovně Valašské Meziříčí za metodickou pomoc a zapůjčení souboru knih a velké poděkování také patří valašskomeziříčské knihovnici a lektorce projektu paní Pavle Holmanové.

Fotografie z akce naleznete také na webových stránkách knihovny Lešná. Více o projektu Bookstart - S knížkou do života se dozvíte na webových stránkách https://www.sknizkoudozivota.cz/

Za komisi pro sport a kulturu zapsala Lenka Kovařčíková

Na více fotek z této akce se můžete podívat v záložce Fotogalerie

Vytvořte si webové stránky zdarma!